Diensten van Alert Brandpreventie


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Alert Brandpreventie ondersteunt bedrijven, instellingen, ziekenhuizen, zorginstellingen, theaters, schouwburgen, bioscopen, beurzen  en (nieuw) bouwprojecten met het fysiek toezicht houden.

Door regelgeving van gemeenten, brandweer en verzekeringen is het verpicht, bij bepaalde activiteiten/werkzaamheden, dat er toezicht wordt gehouden. Dit om de kans op brand of ongevallen te voorkomen of te beperken.

Alert brandwachten kunnen worden ingezet als het brandmeldsysteem of sprinklersysteem helemaal of gedeeltelijk is uitgeschakeld. Als er geen detectie mogelijk is, kunnen brandwachten deze detectie overnemen en indien nodig handelend optreden.

Alert brandwachten zijn inzetbaar bij een evenement waarbij veel personen aanwezig zijn. Hun taken bestaan uit het controleren van vluchtwegen en blusmiddelen. Daarnaast zorgen zij voor een veilige en snelle evacuatie bij calamiteiten. De brandwachten zorgen voor een juiste melding, zodat hulpdiensten de juiste informatie krijgen voor een goede hulpverlening. Daarnaast zullen de brandwachten indien nodig eerstehulp verlenen.

Alert brandwachten zijn lid van een brandweerkorps en hierdoor goed geoefend. Zij hebben de nodige ervaring opgedaan bij het bestrijden van branden en het handelend optreden bij bedrijfs- en verkeersongevallen. Hierbij moeten vaak levensreddende handelingen verricht worden. Ook zijn onze brandwachten opgeleid en ervaren in het bedienen van het AED-apparaat.

Alert brandwachten kunnen ook ingezet worden als tijdelijk brandweerpersoneel bij ziekte of vakanties. Gemeentelijke brandweerkorpsen en bedrijfsbrandweerkorpsen kunnen een beroep doen op onze dienstverlening.

Alert brandwachten kunnen ook worden ingezet voor nabluswerkzaamheden.

Alert instructeurs zijn vakkundig en kunnen de volgende cursussen BHV / AED / EHBO / kleine blusmiddelen voor u verzorgen.

Brandwachten en veiligheidswachten kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week door heel Nederland worden gedetacheerd. 24 uur service telefoonnummer +31 (0)6 30570708